Që nga viti…ne filluam edhe shërbimin e ndërtimit të rrugëve njokohësisht duke mos ndarë edhe mirëmbajtjen e tyre me prodhimtari me standarde të larta botërore.

box3