Lista e produkteve nga prodhimtaria e betonit ndër të tjera përfshinë: Gypa me madhësi të ndryshme, anësore të rrugëve, kanaleta, kubeza për dekor dhe rrugë, të gjitha të krijuara me makinerit më modern si dhe me produktet më cilësore.

camion transport frigo en pleine vitesse