Po ashtu me transportin detar Albatros shërben në të gjitha vendet në kërkesë. Në kuadër të këtij lloji transporti hynë transporti me kontenjerë.

box2