Albatros bën bartjen e ngarkesave parciale dhe atyre të plota nga Kosova në të gjitha vendet e Europes si dhe ngarkesa ditore në vendet fqinje (Serbi, Mal Të Zi, Maqedoni, Shqipëri). Në kuadër të transportit rrugor hynë: Transporti për materie të rrëzikshme (ADR), transporti i mallrave me frigoriferë, transporti i mallrave me kamionë termike.

camion transport frigo en pleine vitesse